Limited Şirketlerde Pay Senedi Çıkarılması ve Senedin Devri – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner ALTAŞ

Araç çubuğuna atla