Envantere kayıtlı taşıtlara ait gider ve amortismanların vergisel durumu

Araç çubuğuna atla