Sirküler 2016 No.7; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden İstisna Edilen Krediler

Araç çubuğuna atla