Sirküler 2016 No.8; 2016 Yılı 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Araç çubuğuna atla