GMS Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., alanında uzman kadrosu ile sunduğu denetim, vergi ve mali hukuk alanındaki tecrübe ve çözüm önerilerini paylaşarak müşterilerine katma değer sağlar.

Danışmanlık Hizmetleri;

  • Vergi İncelemelerinde Gözetim ve Danışmanlık Hizmetleri (Müşterilerimiz nezdinde Vergi Denetim Kurulu Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen vergi incelemelerinde destek hizmeti verilmesi ve Müşterilerimizin vergi idaresi nezdinde temsil edilmeleri.)
  • Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Hizmetleri (Müşterilerimizin uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması ve uzlaşma komisyonuna iştirak edilmesi.)
  • Vergi Dava ve Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri (Müşterilerimizin vergi davalarına ilişkin yargı sürecinde dava dilekçelerinin hazırlanması ve yargı sürecine katılarak destek verilmesi.)
  • Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler (Müşterilerimizin alacakları yönetsel ve mali kararlarına ilişkin vergi planlamasının yapılması ve doğru vergi stratejileri için önerilerde bulunulması. Vergi riski ve vergi avantajı analizlerinin yapılması.)
  • Bireysel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri (Tam ve dar mükellef gerçek kişilerce elde edilen gelirlerin beyanına ilişkin danışmanlık sunulması.)
  • Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Destek Hizmetleri (Müşterilerimizin muhasebe ve bilgi sistemlerinin süreç analizlerinin yapılması ve gerekli kontrol faaliyetlerinin tasarlanması)