GMS Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., alanında uzman kadrosu ile sunduğu denetim, vergi ve mali hukuk alanındaki tecrübe ve çözüm önerilerini paylaşarak müşterilerine katma değer sağlar.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri;

Tam tasdik yaptıran işletmeler Maliye Bakanlığı Vergi Denetim elemanlarınca incelenmiş sayılır. Dolayısıyla 3568 sayılı Kanuna ilişkin 18 seri no.lu Tebliğ uyarınca incelemeye tabi tutulmazlar. Ancak ihbar veya benzeri özel bir neden olması durumunda inceleme yapılabilir.

Şirketler süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin olması halinde herhangi bir sınır olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.

Diğer şirketlerden gelen karşıt inceleme talepleri tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından karşılanmaktadır. Böylece tam tasdik yaptıran mükellefler karşıt inceleme yükümlülüğünden kurtulurlar.

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri Maliye Bakanlığın tarafından ifade edilmiştir.

Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında sunulan hizmetlerimiz;

  • Tam Tasdik Hizmetleri (Yıllık Kurumlar veya Gelir vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki)
  • Katma Değer Vergisi İade Hizmetleri
  • Kurumlar ve Gelir Vergisi İstisna ve Muafiyetlerine İlişkin Tasdik Hizmetleri
  • Ar-Ge Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik İşlemleri
  • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Hizmetleri
  • Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ile İlgili Tasdik Hizmetleri